Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
 


Jesteś 1336525 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 14.05.2015

Ogłoszenie o przetargu ofert

 

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E   O   L I C Y T A C J I

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

dnia 28.05.2015 r.

o godzinie 11:00

w lokalu, znajdującym się pod adresem WROCŁAW, UL. PIŁSUDSKIEGO 27-29 POKÓJ 106 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE

celem uregulowania należności na rzecz WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 06.02.2014 r.

należących do KOZŁOWSKA BOŻENA KLUCZBORSKA 12/8 50-323 WROCŁAW

SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT MATRA 2.2DT NR REJ. DW134GA NR VIN VF8JE0M0517118397, wartość szacunkowa: 500.00zł, cena wywołania 375.00zł

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 25.05.2015r. od godz. 10.00 do godź. 11.00 we Wrocławiu na terenie PHU 'DUDZIS' przy ul. Grabiszyńskiej 163.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Wycena wartości rynkowej w/w ruchomości znajduje się w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Śródmieście. Wszelkich informacji dotyczących zajętej ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 602370111.

W przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji, drugi termin licytacji wyznaczono na 29.05.2015r. o godz. 11.00.

Cena wywoławcza w II licytacji wynosi połowę wartości szacunkowej ruchomości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz

Zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny