Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
 


Jesteś 1352566 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 21.01.2014

Numery rachunków bankowych urzędu w NBP:

 

Podatek dochodowy od osób prawnych
41101016740005502221000000

 

Podatek od towarów i usług ( VAT )
88101016740005502222000000

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych
38101016740005502223000000

 

Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
32101016740005502227000000

 

Grzywny, mandaty, kary, przepadek mienia

26101016740005502231000000

 

Kaucja gwarancyjna składana przez podmioty dokonujące dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług

15101016740005501391200000

 

Z dniem 24.10.2012 r. ulega zmianie obecny rachunek bankowy numer 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288, na który dokonywane są wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Wpłaty należne Gminie Wrocław z tytułu opłaty skarbowej od dnia 24.10.2012 r. należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895