Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
 


Jesteś 1337258 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 22.03.2011

e-Deklaracje

 

            Ze względu na coraz większe zainteresowanie składaniem deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do urzędu, pragniemy Państwu przypomnieć najważniejsze zasady dotyczące składania zeznań w formie elektronicznej:

W celu właściwego przekazania deklaracji do urzędu drogą elektroniczną należy wykonać kolejno następujące czynności:

1. Pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów odpowiedni interaktywny formularz deklaracji

    i zapisać go na dysku lokalnym komputera.

    Możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl , zakładka „Formularze”.

2. Wypełnić formularz zeznania wraz z odpowiednimi załącznikami.

3. Wprowadzić dane autoryzujące do podpisania zeznania.

4. Wysłać dokument do systemu e-Deklaracje.

5. Zachować numer referencyjny wygenerowany po wysłaniu dokumentu.

    Ten unikalny identyfikator jest niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

    Numer referencyjny jest zapisywany również na formularzu w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”.

6. Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

    Prawidłowo złożony dokument uzyska status 200 - co oznacza, że przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie.

    Jeżeli kod statusu będzie inny niż 200 oznacza to, że dokument zawiera błędy i nie został zaakceptowany.

    W tym przypadku należy usunąć błędy w deklaracji i ponownie wysłać dokument do systemu e-Deklaracje.

7. Wyświetlić UPO (operacja dostępna tylko przy statusie 200). Dane z dokumentu wydrukować i/lub zapisać

    na dysku komputera.

 

Uwaga 1:  Dokument Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie

               zeznania w formie elektronicznej.

Uwaga 2:  Przesłanie deklaracji w postaci załącznika w poczcie elektronicznej (e-mail) na adres urzędu nie jest

               złożeniem zeznania w myśl przepisów prawa podatkowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania deklaracji drogą elektroniczną znajdą Państwo

na stronie Ministerstwa Finansów: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/  w zakładce „Instrukcje”.

Poniżej link do tej strony:

 Ministerstwo Finansów: e-Deklaracje